Một số domain dự phòng của Phim18vip:

Dwayne Johnson

Tên khác:

Ngày sinh:
2/5/1972

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
M?

Chiều cao:
191 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Dwayne Douglas Johnson (tr??c ?ây ???c g?i theo tên hi?u The Rock; sinh ngày 2 tháng 5 n?m 1972) là ?ô v?t chuyên nghi?p ngày x?a và ?ang làm di?n viên. Anh n?i ti?ng nh?t v? ??u v?t cho WWE. Johnson ?o?t WWF/E Championship b?y l?n. Anh ???c coi là m?t trong nh?ng ?ô v?t n?i ti?ng nh?t trong l?ch s? và có th? ???c ghi tên trong WWE Hall of Fame t??ng lai.

Một số phim đã tham gia