Một số domain dự phòng của Phim18vip:

Lee Min Ho

Tên khác:
Lee Min-ho

Ngày sinh:
22/6/1987

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
185 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lee Min Ho (sinh ngày 22 tháng 6 n?m 1987), là m?t nam di?n viên, ng??i m?u ng??i Hàn Qu?c.Anh b?t ??u n?i ti?ng t?i Hàn Qu?c và châu Á v?i vai di?n Go Jun Pyo trong b? phim ?ình ?ám Boys Over Flowers. N?m 2011, ti?p t?c gây ti?ng vang qua vai Lee Yoon Sung trong b? phim truy?n hình ?n khách City Hunter. Và n?m 2013, thành công v?i vai Kim Tan c?a phim The Heirs - Nh?ng ng??i th?a k?.