Một số domain dự phòng của Phim18vip:

Park Shin Hye

Tên khác:
Park Shin-Hye

Ngày sinh:
18/2/1990

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
165 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Park Shin Hye (sinh ngày 18 tháng 2 n?m 1990) là m?t n? di?n viên, ca s? và ng??i m?u Hàn Qu?c. Cô debut n?m 2001 trong MV c?a ca s? nh?c pop Lee Seung Hwan "Sarang Ha Na Yo - Do You Love?". Cô tr? nên n?i ti?ng qua vai di?n "Go Mi Nam/Mi Nyeo" trong b? phim truy?n hình "You're Beautiful". Hi?n t?i, cô ?ang h?c tr??ng ??i h?c Chung-Ang c?a Hàn Qu?c.